Welke hulp kan de sociale dienst bieden bij schulden?

Als je bepaalde betalingen niet meer kunt doen, als er een te zware leninglast is, als je teveel aankopen op krediet hebt gedaan ... dan zijn er budgetproblemen.

Dit is iets wat iedereen kan overkomen en waarmee je zeker niet alleen staat. Wacht niet tot het te laat is en tot een deurwaarder bij je langs komt. Weet dat je hiervoor steeds op de sociale dienst terecht kan. We zoeken dan samen naar de meest geschikte oplossing.

Wij kunnen bemiddelen bij schuldeisers en zorgen voor een haalbaar afbetalingsplan.

Budgetbegeleiding

De cliënt staat zelf in voor zijn inkomsten en uitgaven, maar onze dienst helpt bij de verdeling en maakt afspraken met de schuldeisers.

Op geregelde tijdstippen is er een overleg en worden de genomen stappen geëvalueerd.

De schuldeisers worden duidelijk verwittigd dat de cliënt zelf de inkomsten en uitgaven beheert.

Budgetbeheer

Indien we merken dat budgetbegeleiding niet meer haalbaar is of dat het niet lukt om alles zelf te regelen dan moet er een stap verder worden gegaan.

Hierbij worden de inkomsten en de uitgaven van de cliënt beheerd door de maatschappelijk werker. We openen hiervoor een budgetbeheer- en afnamerekening en de cliënt ondertekent een volmacht om de inkomsten op die rekening te laten toekomen.

Op die manier kan onze dienst bij de schuldeisers meestal meer bekomen dan bij een budgetbegeleiding, omdat ze meer zekerheid hebben.

De cliënt ontvangt dan een leefgeld (wekelijks, tweewekelijks of maandelijks), waarbij er rekening wordt gehouden met de gezinstoestand en de financiële mogelijkheden.

De cliënt ontvangt steeds de rekeninguittreksels, zodat hij altijd alle verrichtingen kan meevolgen.

 

Collectieve Schuldenregeling

Als budgetbegeleiding en -beheer niet meer haalbaar zijn, dan kunnen we een stap verder gaan, namelijk naar collectieve schuldenregeling.

Hierbij wordt er een verzoekschrift opgemaakt voor de Arbeidsrechtbank, die beslist of er al dan niet een toelating is.

De voorbereiding wordt door onze dienst gedaan, doch het verzoekschrift wordt opgemaakt door de Regionale Dienst voor Schuldbemiddeling of door een advocaat die het dossier verder opvolgt.

In dit systeem kan de cliënt niet meer kiezen, alles wordt via de gerechtelijke weg geregeld. Indien het de Regionale Dienst voor Schuldbemiddeling is die het dossier opneemt, dan wordt de budgettering door onze dienst opgenomen.

Contact
Sociaal Huis
algemene informatie
Sociaal Huis
Statiestraat 80
8810 Lichtervelde
België
Iedere werkdag van 8u tot 12u bereikbaar. In de namiddag op afspraak.
Olivier Van Der Heyden
maatschappelijk werker
Anouscka Wallaert
maatschappelijk werker