Vacatures

Het OCMW van Lichtervelde stelt een 110-tal werknemers te werk. Met deze medewerkers staan wij garant voor een kwaliteitsvolle en toegankelijke zorg op maat.

Een aanzienlijk deel van de werknemers is tewerkgesteld in het woonzorgcentrum t' Hof.

Openstaande vacatures vind je op deze pagina.

Zijn er geen openstaande vacatures, maar wens je spontaan te solliciteren, bezorg ons dan jouw gegevens. Hebben we een vacature waarvan we denken dat je daar de juiste talenten voor hebt, dan nemen me contact met je op. Stuur je sollicitatiebrief en CV op naar dit adres : info@ocmwlichtervelde.be

 

Indien je een stage of een vakantiejob wenst aan te vragen, dan kan je onderstaand aanvraagformulier downloaden. Vul het formulier in en bezorg het ons terug op volgend adres : info@ocmwlichtervelde.be

docx bestandjobstudent.docx (12 kB)

 

Openstaande vacatures

Psycholoog WZC 't Hof.

 

Als psycholoog werk je nauw samen met een multidisciplinair team waarbij gestreefd wordt naar een optimale begeleiding, behandeling en verzorging van de bewoners van de WZC 't Hof, waar wonen en zorg in dialoog centraal staat.

Profiel

 • Beschikken over een master diploma klinische psychologie. Voeling hebben met het leven in een Woonzorgcentrum. 
 • Je hebt ervaring in begeleidings- en vormingswerk.

Jobgerelateerde competenties

 • Informatie-, advies-, sensibiliserings- of preventieacties leiden voor verschillende doelgroepen (deskundigen, ouders, ...)
 • Andere dienstverleners informatie over bepaalde dossiers verstrekken (educatieve diensten, verzorgingsinstellingen, thuishulp, adviescomités, ...)
 • De noden van de persoon met een zorgbehoefte analyserenDe persoon met een zorgbehoefte informeren over de aanpak en de mogelijkheden van de psychologische tussenkomst
 • De nood aan psychologische begeleiding vaststellenDe modaliteiten met de persoon met een zorgbehoefte bepalenDe persoon met een zorgbehoefte naar een arts, sociale dienst, paramedici, ... doorverwijzen
 • De familiale en sociale omgeving van de persoon met een zorgbehoefte afbakenenDe aard van de moeilijkheden vaststellen (functionele stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, leerstoornissen, ...)
 • De persoon met een zorgbehoefte begeleidenDe psychologische behandeling opvolgen (aandachtspunten, vorderingen, ...)Aanpassingen voorstellen

 

Persoonsgebonden competenties

 • Regels en afspraken nakomen
 • Omgaan met stress
 • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
 • Contactvaardig zijn
 • Resultaatgerichtheid
 • Zin voor nauwkeurigheid hebben
 • Zelfstandig werken
 • Klantgerichtheid
 • Creatief denken (Inventiviteit)
 • Samenwerken als hecht team

 

Aanbod

Een contract van onbepaalde duur.

Het aantal uren dat je werkt is bespreekbaar doordat je de functies kan combineren. Je kiest zelf of je voor 1 bestuur of voor meerdere besturen wenst te solliciteren. Gelieve in je motivatiebrief je keuze kenbaar te maken.

Naast de aantrekkelijke wedde bieden de besturen een hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, fietsvergoeding en een flexibele verlofregeling aan in een aangename werkomgeving.

 

Plaats tewerkstelling

Woonzorgcentrum 't Hof
Dr. Roelenslaan 2, 8810 LICHTERVELDE
 

Vereiste studies

 • Master diploma in de klinische psychologie.

Werkervaring

 • Geen ervaring

Contract

 • Vaste Job
 • Contract van onbepaalde duur
 • Deeltijds (kan eventueel gecombineerd worden met een deeltijdse functie binnen een ander WZC, waarvoor momenteel een gemeenschappelijke selectie loopt.) 
 • Dagwerk

 

Ergotherapeut LDC De Ploeg.

 

Voor het Lokaal Dienstencentrum De Ploeg zoeken wij een enthousisate ergotherapeut om het team te versterken. Je helpt verder de werking van het dienstencentrum uitbouwen met bijzondere aandacht voor de buurtgerichte zorg in Lichtervelde.

Profiel

Je hebt vooral veel goesting om samen met het team een aangepaste dienstverlening aan te bieden. Je kan hierbij zelfstandig projecten en actie uitwerken.

Jobgerelateerde competenties

 • Informatie-, advies-, sensibiliserings- of preventieacties leiden voor verschillende doelgroepen (deskundigen, ouders, ...)
 • De capaciteitenbalans opstellen en de autonomiegraad van de persoon met zorgbehoefte evalueren
 • Ergotherapeutische werkdomeinen: Psychosociale problematiek
 • De persoon met zorgbehoefte informeren en adviseren over inrichting (toegang, domotica, ...), methode-aanpassing en hulpmiddelen
 • Werken met een doelgroep: Ouderen en Mantelzorgers
 • De vraag van de persoon met zorgbehoefte identificeren en hem informeren over de ergotherapeutische aanpak (doelstellingen, stappen, ...)
 • Documenten opstellen of meewerken aan onderzoek (ergonomische studies, ...)

 

Persoonsgebonden competenties

 • Samenwerken als hecht team
 • Resultaatgerichtheid
 • Omgaan met stress
 • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
 • Zin voor nauwkeurigheid hebben
 • Plannen (= ordenen)
 • Klantgerichtheid
 • Contactvaardig zijn
 • Creatief denken (Inventiviteit)
 • Leervermogen hebben
 • Zelfstandig werken
 • Regels en afspraken nakomen

 

Aanbod

Je maakt deel uit van een gemotiveerd team.

Je geniet van de voordelen van een tewerkstelling in de openbare sector (aantrekkelijke verlofregeling, hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques - € 8 -, fietsvergoeding, terugbetaling kosten openbaar vervoer, tweede pensioenpijler).

 

Plaats tewerkstelling

Lokaal dienstencentrum De Ploeg
Statiestraat 80, 8810 LICHTERVELDE
 

Vereiste studies

 • Professioneel (gerichte) bachelor (PBA)  Ergotherapie

Werkervaring

 • Geen ervaring

Contract

 • Vaste Job
 • Contract van onbepaalde duur
 • Deeltijds (kan eventueel gecombineerd worden met een deeltijdse functie binnen een andere publieke instelling, waarvoor momenteel een gemeenschappelijke selectie loopt.) 
 • Dagwerk

Verpleegkundige WZC 't Hof.

 

Werk je graag samen, ben je flexibel en discreet en bereid tot het volgen van bijscholingen, dan ben je onze kandidaat om ons verplegend team te versterken. Het WZC 't HOF heeft een dynamische visie op de opvang van ouderen.

Profiel

Je kan je goed inleven in de situatie van ouderen. Je hebt oog voor detail. Je kan zowel zelfstandig werken als functioneren binnen een team.

Nota : laatstejaarsstudenten worden toegelaten tot de selectieprocedure. Zij kunnen pas effectief worden aangesteld nadat ze hebben bewezen aan de gestelde diplomavereisten te voldoen.

Jobgerelateerde competenties

 • De toestand van de persoon met een zorgbehoefte bepalen (klinisch, psychisch, ...)De verzamelde informatie in het patiëntendossier noteren
 • Het zorgplan opstellen volgens de noden van de personen met een zorgbehoefteHet verpleegkundig materiaal voorbereiden
 • Verpleegkundige zorg verlenenMet de persoon met een zorgbehoefte communiceren (beleving, pijn, ...)
 • Het patiëntendossier aanvullen (incidenten, wijzigingen in de klinische toestand, ...)
 • Voor de activiteiten van het dagelijks leven en het comfort van de persoon met een zorgbehoefte instaan (opstaan, lopen, verzorging na een operatie, ...)
 • De klinische toestand van de persoon met een zorgbehoefte opvolgen (stabiliteit, excretie, gedrag, ...)De evolutie van de klinische toestand met het interdisciplinair team bespreken
 • Activiteiten: Ouderenzorg
 • De fysieke veiligheid en gezondheid van de persoon met een zorgbehoefte bewaken

 

Persoonsgebonden competenties

 • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
 • Zin voor nauwkeurigheid hebben
 • Contactvaardig zijn
 • Zelfstandig werken
 • Regels en afspraken nakomen
 • Plannen (= ordenen)
 • Leervermogen hebben
 • Klantgerichtheid
 • Samenwerken als hecht team

 

Aanbod

Een boeiende, gevarieerde en sociale job in een aangename werkomgeving. Gunstige voorwaarden van overheidsstatuut (vakantieregeling, hospitalisatieverzekering en maaltijdcheques). Het betreft een voltijdse job in de dagdienst. Deze kan ook deeltijds ingevuld worden. 

 

Plaats tewerkstelling

WOONZORGCENTRUM 't Hof
Dr. Roelenslaan 2 8810 LICHTERVELDE
 

Vereiste studies

 • Graduaat/HBO5
        Verpleegkunde (vroeger 4de graad beroepssecundair of gebrevetteerd)

of

 • Professioneel (gerichte) bachelor (PBA)  Verpleegkunde

Werkervaring

 • Geen ervaring

Contract

 • Vaste Job
 • Contract van onbepaalde duur
 • Deeltijds/Voltijds
 • Dagwerk

 

Zorgkundigen WZC 't Hof.

 

Je komt in een sterk zorgteam terecht, waarbij de nadruk komt te liggen op bewonersgerichte zorgverlening. Je helpt mee de werking van de leefsferen uit te bouwen in een aangename woon- en werkomgeving van het woonzorgcentrum T’ HOF.

Profiel

Je kan je goed inleven in de situatie van ouderen. Je hebt oog voor detail. Je kan zowel zelfstandig werken als functioneren binnen een team.

Jobgerelateerde competenties

 • De persoon met een zorgbehoefte adviseren over de activiteiten van het dagelijks leven (maaltijden, huishoudelijk werk, hygiëne, veiligheid, ...)
 • Helpen bij de activiteiten van het dagelijks leven
 • Helpen bij de lichaamsverzorging en de comfortzorg van de persoon met een zorgbehoefte (handen en gezicht wassen, haarverzorging, ...)
 • Hulpmiddelen aan de persoon met een zorgbehoefte verschaffen (verhogen of regelen van de zetel, het bed, ...)De persoon met een zorgbehoefte steun verlenenDe veiligheidsvoorzieningen, verzorging, ... controleren
 • De gezondheidstoestand van de persoon met een zorgbehoefte observerenGedragswijzigingen, stemmingswisselingen, ... vaststellenDe betrokkenen informeren (familie, arts, ...)
 • Bijstand verlenen bij het gebruik van orale geneesmiddelen op voorschrift van een arts
 • Ontspannings- en vrijetijdsactiviteiten animeren (spelletjes, lezen, ...)De persoon met een zorgbehoefte stimuleren om deel te nemen
 • Een persoon met een zorgbehoefte begeleiden tijdens wandelingen of verplaatsingen
 • Maaltijdborden aannemen, verdelen en bedelen

 

Persoonsgebonden competenties

 • Contactvaardig zijn
 • Leervermogen hebben
 • Regels en afspraken nakomen
 • Klantgerichtheid
 • Zelfstandig werken
 • Samenwerken als hecht team
 • Zin voor nauwkeurigheid hebben
 • Resultaatgerichtheid
 • Plannen (= ordenen)

 

Aanbod

Een boeiende, gevarieerde en sociale job in een aangename werkomgeving. Gunstige voorwaarden van overheidsstatuut (vakantieregeling, hospitalisatieverzekering en maaltijdcheques). Het betreft een voltijdse job in de dagdienst. Deze kan ook deeltijds ingevuld worden. 

 

Plaats tewerkstelling

WOONZORGCENTRUM 't Hof
Dr. Roelenslaan 2 8810 LICHTERVELDE
 

Vereiste studies

 • Beschikken over een visum van zorgkundige

Werkervaring

 • Geen ervaring

Contract

 • Vaste Job
 • Contract van onbepaalde duur
 • Deeltijds/Voltijds
 • Dagwerk

 

Waar en hoe solliciteren?

Per brief
Per telefoon: 051 72 24 10
Persoonlijk aanmelden
Contact: Koen Ramboer
WOONZORGCENTRUM 't Hof
Dr. Roelenslaan 2, 8810 LICHTERVELDE

Bijkomende informatie kan bekomen worden bij de heer Koen Ramboer (koen.ramboer@ocmwlichtervelde.be, tel. : 051/72 24 10 of GSM 0474/98 66 34). 

Solliciteren met CV
Sollicitaties tot en met 31 augustus 2021.

Deze oproep kadert in een gemeenschappelijke selectie voor zorgkundigen in een 4-tal openbare woonzorgcentra (WZC Ter Linde (OCMW Hooglede), WZC De Oever (OCMW Staden), WZC De Boomgaard (OCMW Langemark-Poelkapelle) en WZC 't Hof (OCMW Lichtervelde)).

 

 

Contact
Kris Vandenbussche
Adjunct algemeen directeur
051/70 84 72
0474/98 66 00