Klusjesdienst

Inhoud

Klusjesdienst

Heb je wat hulp nodig om de tuin te onderhouden? Lukt het niet meer om het gras af te rijden of de haag te snoeien? Heb je een klusje in huis? Wordt het omwille van leeftijd,  ziekte of invaliditeit te moeilijk om zelf kleine klussen in en rond uw woning uit te voeren, dan is de klusjesdienst iets voor jou.  

De klusjesdienst voert herstellings- en onderhoudswerken van beperkte omvang uit om de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren.

Boven

Wie kan beroep doen op deze dienst? 

 • Persoon die recht hebben op het leefloon of financiële steun ontvangt, in budgetbeheer is, persoon met financiële problemen;
 • WIGW (Weduwen, invaliden, gepensioneerden en wezen) ouder dan 60 jaar of recht hebben op een tegemoetkoming met handicap;
 • 60 plusser, die niet of onvoldoende in staat is om bepaalde karweien zelf uit te voeren.

Boven

Welke taken mag de klusjesman uitvoeren?

 • Buitenwerk: wieden, spitten, opruimen tuin, gras afrijden, kleine haag scheren, klein snoeiwerk... 
 • Binnenwerk: kleine onderhoudswerken, herstellingen, behangen, schilderen... 

Boven

Hoeveel moet je betalen?

 • Leefloon/budgetbeheer/financiële problemen: € 7,5 per uur
 • WIGW ouder dan 60 jaar: € 9,5 per uur
 • Andere personen, ouder dan 60 jaar: € 14 per uur
 • Verplaatsingskost: € 2,5
 • Wegbrengen van afval naar het containerpark: € 1
 • Gebruik materiaal met brandstof: € 2,5

Boven

Praktisch?

De aanvraag dient te gebeuren in het lokaal dienstencentrum. Er wordt altijd een huisbezoek gebracht door de centrumleider om de werking van de dienst te bespreken, om na te gaan of de klusjesdienst de taak kan opnemen en de kostprijs per uur vast te stellen.

Boven 

Reglement

pdf bestandReglement klusjesdienst.pdf (125 kB)

Boven

Klusjesdienst