Zitdagen externe diensten

Zitdag wijk-werken

Als gevolg van de zesde staatshervorming heeft de Vlaamse overheid de wetgeving rond PWA (plaatselijk werkgelegenheidsagentschap) vervangen door het decreet rond wijk-werken. Deze werd van kracht op 1 januari 2018.

Hiermee wenst Vlaanderen een werkervaringstraject op te bouwen van maximaal 1 jaar waarbij mensen die minder makkelijk toegang vind tot de arbeidsmarkt de nodige generieke competenties aangeleerd worden. Via dit wijk-werken bouwen deze werkzoekenden heel wat werkervaring op, nioet enkel in scholen of bedrijven maar ook bij mensen thuis. Gras afrijden, busbegeleiding in je school, logistieke hulp bij jouw event... vele verschillende taken mogelijk.

De kostprijs per cheque bedraagt € 5,95.

De dienstverlenende vereniging Midwest staat in voor de praktische organisatie van het wijk-werken in onze gemeente. Ze hebben zitdag eerste en laatste maandagvoormiddag van de maand, van 9u tot 11u30.

Je kan hen ook telefonisch bereiken op hun algemeen nummer  051/ 26 94 33.

Zitdag woondienst

Je hebt een vraag over 'wonen'? Je wenst je in te schrijven in het Sociaal Verhuurkantoor of je wenst een sociale woning? Kom dan zeker langs bij de Woondienst. Wij helpen je graag op weg rond allerhande thema's (aanvraag renovatiepremie, rechten en plichten als (ver)huurder, leegstand, kwaliteitsnormen van woningen en kamers ...).

Informeer altijd vóór je renovatiewerken uitvoert, vóór je een huurovereenkomst ondertekent ... Je kunt bij de Woondienst terecht voor alle info over o.a. premies, woonkwaliteit, energie en huren.

Elke dinsdag is er een zitdag van 13u tot 16u30.

- Je komt recent uit het ziekenhuis?

- Je verwacht een baby?

- Je kan door omstandigheden de zorg voor je huishoduen en/of kinderen moeilijk opnemen?

- Je leeft met een chronische ziekte / beperking / handicap en je wenst zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen?

- Je zorgt voor een persoon met dementie?

- Of je wordt geconfronteerd met psychische problemen?

 

Als je ja geantwoord hebt op één van bovenstaande vragen, kan Familiezorg iets voor jou betekenen. Iedere 1e, 3e en 5e donderdag van de maand van 13u30 tot 15u30, gaat het infopunt Familiezorg door in het Sociaal Huis te Lichtervelde. Samen met jou wordt er getracht een antwoord op je vraag te bieden.