Wonen en energie

Logo Woondienst Roeselare

Je hebt een vraag over 'wonen'? Je wenst je in te schrijven in het Sociaal Verhuurkantoor of je wenst een sociale woning? Kom dan zeker langs bij de Woondienst. Wij helpen je graag op weg rond allerhande thema's (aanvraag renovatiepremie, rechten en plichten als (ver)huurder, leegstand, kwaliteitsnormen van woningen en kamers ...).

Informeer altijd vóór je renovatiewerken uitvoert, vóór je een huurovereenkomst ondertekent ... Je kunt bij de Woondienst terecht voor alle info over o.a. premies, woonkwaliteit, energie en huren.

In het Sociaal Huis is er elke dinsdag een zitdag van 13u tot 16u30.

 

LAC Fluvius

LAC of Lokale Advies Commissie beslist of elektriciteit en gas afgesloten mogen worden.

U wordt gedropt door een commerciële leverancier (Electrabel, Nuon, Luminus ...) nadat u uw facturen niet of niet tijdig betaald hebt. Daarna komt u bij de sociale leverancier of Fluvius  terecht.

Indien de facturen opnieuw niet of niet tijdig worden betaald, vraagt Eandis aan de Lokale Advies Commissie om advies. Tijdens het LAC wordt er beslist of er al dan niet mag worden afgesloten.

LAC De Watergroep

LAC of Lokale Advies Commissie beslist of water mag worden afgesloten.

Indien er een aantal openstaande facturen zijn, vraagt De Watergroep aan de Lokale Advies Commissie om advies. Tijdens het LAC wordt er beslist of er al dan niet mag worden afgesloten.

Opladen budgetmeter: tijdens de kantooruren kan er in het Sociaal Huis opgeladen worden.

Budgetmeter gas

Om een bedrag op de budgetmeter te plaatsen, moet er eerst betaald worden. Nadat de kaart is opgeladen, stopt u de kaart in de budgetmeter. Op die manier wordt de budgetmeter opgeladen en kunt u opnieuw energie verbruiken.

Budgetmeter elektriciteit

Sociaal Verwarmingsfonds

Over welke brandstof gaat het?

Sociaal verwarmingsfonds

Het gaat om de factuur betaald voor:

- huisbrandolie (of mazout)

- verwarmingspetroleum aan de pomp

- bulkpropaangas aan huis

Wie heeft recht op deze financiële tussenkomst?

- Personen met recht op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering. Tevens is vereist dat het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het huishouden lager of gelijk is aan € 19566,25 verhoogd met € 3622,24 per persoon ten laste.

- Personen met een laag inkomen, d.w.z. huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan € 19566,25 verhoogd met € 3622,24 per persoon ten laste.

- Personen met schuldoverlast die genieten van een schuldbemiddeling (conform de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet) of een collectieve schuldenregeling (art. 1675/2 e.v. van het Gerechtelijk Wetboek) en de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.

Hoeveel bedraagt de toelage?

Hoe hoger de factuur, hoe hoger de tussenkomst. Het Fonds komt voor maximum 1.500 liter per stookseizoen en per gezin tussen voor een bedrag van € 210.

Hoe vraagt u de toelage aan?

Binnen de 60 dagen na de levering moet u bij het OCMW van uw gemeente uw aanvraag indienen. Het OCMW zal u volgende documenten vragen:

- leveringsfactuur of -bon
- identiteitskaart
- bewijs van gezinsinkomen (laatste aanslagbiljet, pensioenfiche, uittreksel ...)
- klever van de mutualiteit
- rekeningnummer

Contact
Sociaal Huis
algemene informatie
Sociaal Huis
Statiestraat 80
8810 Lichtervelde
België
Iedere werkdag van 8u tot 12u. In de namiddag op afspraak.
Olivier Van Der Heyden
maatschappelijk werker