Inkomen

Wat is een leefloon?

Als je geen inkomen hebt of jouw inkomen is lager dan de bedragen hieronder, dan heb je waarschijnlijk recht op een (gedeeltelijk) leefloon. Contacteer in dit geval de sociale dienst van het OCMW.

De opdracht van het OCMW is niet om een inkomen toe te kennen, maar wel de kans te bieden om terug zelfstandig een eigen leven in handen te nemen. Indien het mogelijk is, tracht men via een tewerkstelling de integratie in de maatschappij te verzekeren.

Bedragen geldig vanaf 1 januari 2021:

cat.1          € 669,58/maand

cat.2          € 1.004,37/maand

cat.3          € 1.357,36/maand

  • Categorie 1: Je leeft samen met één of meerdere personen waarmee je jouw huishouden gemeenschappelijk regelt (samenwonende persoon).

  • Categorie 2: Je leeft alleen (alleenstaande persoon).

  • Categorie 3: Je hebt een gezin ten laste met minstens één minderjarig ongehuwd kind. Als je in dit geval samenwoont met een partner, geldt dit bedrag voor jullie beiden samen.

Aan welke voorwaarden moet men voldoen?

Nationaliteit:

- de Belgische nationaliteit bezitten,
- of als vreemdeling ingeschreven zijn in het bevolkingsregister,
- of erkend vluchteling zijn
- of staatsloos zijn

Leeftijd:

- meerderjarig zijn
- of ontvoogd door huwelijk
- of een kind ten laste hebben
- of zwanger zijn

Werkbereidheid:

- bereid zijn tot werken, of hiervan vrijgesteld om gezondheids- of billijkheidsredenen (vb. studenten)

Rechten:

- al je andere rechten (bv. alimentatie, kinderbijslag, werkloosheidsuitkering, ziekte-uitkering ...) uitputten.

Iedereen heeft recht op integratie in de samenleving en de OCMW's hebben tot taak deze integratie te garanderen. Voor jongeren onder 25 jaar wordt ook een "geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie" opgemaakt. Dit is een contract gekoppeld aan het leefloon. Dit contract tussen het OCMW en de hulpvrager omschrijft de inspanningen en verplichtingen waartoe beide partijen zich engageren met het oog op het realiseren van een menswaardig en zelfstandig bestaan.

Wat is maatschappelijke hulp?

Het recht op maatschappelijke hulp omvat steun, financiële steun en/of een tussenkomst in de (dringende) medische hulpverlening.

Steun?

Soms komen mensen in moeilijkheden terecht door bijzondere, soms niet te voorziene uitgaven of omstandigheden (bv. verlies werk, brand, scheiding ...). Het OCMW kan bepaalde financiële tussenkomsten toekennen.

Rekening houdend met het inkomen en de aard van de bijzondere uitgaven neemt het OCMW een individuele beslissing die een oplossing probeert te bieden voor die problemen. Deze bijzondere uitgaven kunnen van allerlei aard zijn: voorschotten op werkloosheid, medische of aanverwante uitgaven, verhuiskosten, kosten voor schoolgaande kinderen ...

Voor meer info contacteer je het best de sociale dienst van het OCMW die samen met jou de situatie zal onderzoeken.

Contact
Sociaal Huis
algemene informatie
Sociaal Huis
Statiestraat 80
8810 Lichtervelde
België
Iedere werkdag van 8u tot 12u bereikbaar. In de namiddag op afspraak.
Nele Sinnaeve
maatschappelijk werker
Olivier Van Der Heyden
maatschappelijk werker
Anouscka Wallaert
maatschappelijk werker