Sociaal Verwarmingsfonds

Sociaal Verwarmingsfonds

Over welke brandstof gaat het?

Sociaal verwarmingsfonds

Het gaat om de factuur betaald voor:

- huisbrandolie (of mazout)

- verwarmingspetroleum aan de pomp

- bulkpropaangas aan huis

Wie heeft recht op deze financiële tussenkomst?

- Personen met recht op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering. Tevens is vereist dat het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het huishouden lager of gelijk is aan € 19566,25 verhoogd met € 3622,24 per persoon ten laste.

- Personen met een laag inkomen, d.w.z. huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan € 19566,25 verhoogd met € 3622,24 per persoon ten laste.

- Personen met schuldoverlast die genieten van een schuldbemiddeling (conform de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet) of een collectieve schuldenregeling (art. 1675/2 e.v. van het Gerechtelijk Wetboek) en de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.

Hoeveel bedraagt de toelage?

Hoe hoger de factuur, hoe hoger de tussenkomst. Het Fonds komt voor maximum 1.500 liter per stookseizoen en per gezin tussen voor een bedrag van € 210.

Hoe vraagt u de toelage aan?

Binnen de 60 dagen na de levering moet u bij het OCMW van uw gemeente uw aanvraag indienen. Het OCMW zal u volgende documenten vragen:

- leveringsfactuur of -bon
- identiteitskaart
- bewijs van gezinsinkomen (laatste aanslagbiljet, pensioenfiche, uittreksel ...)
- klever van de mutualiteit
- rekeningnummer

Contact
Olivier Van Der Heyden
Olivier Van Der Heyden
Statiestraat 80
8810 Lichtervelde
België
051/70 84 77
051/72 64 94
Iedere werkdag van 8u tot 12u bereikbaar. In de namiddag op afspraak.