Maatregelen nav Coronavirus

Het agentschap zorg en gezondheid legt de woonzorgcentra en de lokale dienstencentra extra maatregelen op ter preventie van het Corona-virus.

Woonzorgcentrum 't Hof

Update Covid-19 WZC ‘t Hof  

 

Lichterveld, 01 maart 2021

Beste bewoner, familie,

 

Wij zijn ondertussen bijna twee weken verder na de versoepeling van de bezoekregeling.
Dit betekent dat u terug in de mogelijkheid bent om twee andere familieleden als vaste bezoeker op te geven voor de komende twee weken. (van 04/03/2021 t.e.m. 17/03/2021)

Mag ik u bijgevolg vragen om  de naam van deze vaste bezoekers door te geven aan annick.vaniseghem@ocmwlichtervelde.be  of telefonisch op het 051/ 70 84 78.

De richtlijnen voor het bezoek zijn nog steeds dezelfde. Hieronder geven wij ze u nog eens mee.
Wel willen wij u vragen deze zo goed mogelijk op te volgen. U zal wellicht ook reeds vernomen hebben dat het aantal besmettingen rondom ons terug aan het toenemen is.
Enkel door de maatregelen te volgen kunnen wij elkaar beschermen.

Wie mag op bezoek komen:

Enkel een familielid / mantelzorger ( + 18 jaar )  kan op bezoek komen.
Maximum 2 vaste bezoekers per bewoner voor 14 dagen.

De bezoekers mogen NIET samen langskomen. Er wordt maar 1 bezoeker op kamer toegelaten . We vragen dan ook om als familie / mantelzorger onderling te overleggen wie op welke dag op bezoek komt. Je hoeft dit niet vooraf door te geven aan het WZC.

 

Verloop van het bezoek – veiligheidsvoorschriften:

Registratie en temperatuurcontrole:
U dient zich zelf te registreren aan het onthaal. Breng bij voorkeur uw eigen balpen mee.

Handhygiëne en temperatuurcontrole:

 • Neem uw temperatuur bij het binnenkomen via het registreerapparaat
 • Ontsmet uw handen
  Iedere bezoeker past zeer nauwgezet strikte handhygiëne toe:
  à  bij aankomst in het WZC ontsmet u uw handen met de alcoholgel die wij aan het onthaal ter beschikking stellen.
  à  telkens wanneer u een armleuning,  deurknop of de knoppen van de lift heeft vastgenomen bent u verplicht u handen te ontsmetten (in de gang en aan de lift hangen er toestellen met alcoholgel)

Chirurgisch mondmasker:
De bezoeker draagt tijdens zijn bezoek in het gebouw en op kamer  STEEDS een CHIRURGISCH MONDMASKER die hij zelf meebrengt van thuis . Let er goed op dat het een ‘chirurgisch mondmasker is en bijv. geen stoffen

Altijd social distancing: 1.5m afstand houden op weg van en naar de kamer.
Begeef je rechtstreeks naar de afdeling van je familielid.  Daar meld je aan de verpleegpost of bureel hoofdverpleegkundige voor wie je op bezoek komt en ga je rechtstreeks naar de kamer. Een medewerker zal je familielid indien nodig dan naar de kamer brengen.

Tijdens het bezoek: de kamer verluchten door het raam open te zetten.

 

Eten en drinken op kamer

Is NIET toegelaten

 

Wandeling met de bewoner:

U kan met de bewoner bij mooi weer een wandeling maken op het domein rond het gebouw.
Bij het verlaten en het binnenkomen, dient zowel de bewoner als de bezoeker de handen opnieuw te ontsmetten. Er wordt buiten, door beiden ook steeds een mondmasker gedragen.

Let wel! Buiten mag je maximaal met 4 personen samenkomen. (inclusief de bewoner)

 

We rekenen erop dat u niet op bezoek komt , indien u:

 

 • zelf besmet bent
 • de laatste 14 dagen in contact bent gekomen met een besmet persoon.
 • zich minder goed voelt (hoest, verkouden, grieperig) of klachten van COVID-19 hebt (zie hieronder)

 

minstens één van de volgende hoofdklachten
 

hoest
kortademigheid
pijn in de borstkas
plots verlies van smaakzin of reukzin zonder duidelijke oorzaak

 

                                                          OF

minstens twee van de volgende klachten:

koorts; spierpijn; vermoeidheid; neusloop of verstopte neus, keelpijn; hoofdpijn; gebrek aan eetlust, waterige diarree zonder duidelijke oorzaak; plotse verwardheid; plotse val zonder duidelijke oorzaak

                                                          OF

verergering van bekende luchtwegklachten, een bekende longziekte, astma of een ander hoestprobleem
 

 

 

We hopen op een vlotte samenwerking om een zo veilig mogelijke bezoekregeling in stand te houden

 

Geniet van uw bezoek!
 

Met vriendelijke groeten

De directie

 

 

Lokaal Dienstencentrum De Ploeg

Beste bezoekers,

vanaf 21 oktober is het sociaal restaurant gesloten naar aanleiding van de nieuwe corona-maatregelen. De activiteiten worden alsook stopgezet. 

Controleerbaarheid en alles op afspraak

In deze fase wordt de nadruk gelegd op een hoge vorm van controleerbaarheid. Het is dus niet mogelijk om vrij langs te komen in het dienstencentrum, alles verloopt via afspraak! 

Op te volgen corona-maatregelen

Kom op afspraak en na voorinschrijving naar je lokaal dienstencentrum en hou je  ALTIJD aan volgende voorschriften:

 • Inschrijven voor de activiteiten en/of dienstverlening is verplicht
 • Ontsmet je handen bij het binnenkomen en buitengaan
 • Volg de aangeduide looprichting 
 • Hou 1,5 meter afstand ten opzichte van andere mensen,  bezoekers en personeel 
 • Draag een mondmasker bij het binnenkomen en buitengaan van het gebouw, toiletbezoek, bij het maken van een afspraak aan het onthaal... kortom, als je er rondloopt en wanneer je de  afstand van 1,5 meter niet kan bewaren
 • Was je handen na elk toiletbezoek
 • Respecteer een goede hand- , hoest- en nieshygiëne: hoest of nies in een papieren zakdoek of in je elleboog bij gebrek aan zakdoek, gooi papieren zakdoeken altijd in de vuilnismand en ontsmet je handen daarna.

 

Wanneer kom je NIET naar het lokaal dienstencentrum?

 • Als je symptomen hebt van COVID-19 (hoesten, koorts, ademhalingsproblemen, …). Raadpleeg dan zo snel mogelijk je huisarts!
 • Als je minder dan 14 dagen geleden positief werd getest op COVID-19;
 • Als je geïdentificeerd bent als een hoog of laag risicocontact van een persoon die besmet is met COVID-19 in het kader van contact tracing.

 

Twijfel je om terug naar het lokaal dienstencentrum te komen uit angst voor besmetting?

We nemen alle mogelijke voorzorgsmaatregelen om besmetting te voorkomen. Zo dragen we zelf steeds een mondmasker om jou te beschermen, poetsen en ontsmetten we regelmatig alle ruimtes en materialen.

De voorbereiding vraagt tijd en sommige maatregelen brengen beperkingen met zich mee. Zo zullen we slechts een deel van ons aanbod kunnen herstarten in kleinere groepen.

Wij rekenen op je begrip en vragen om de richtlijnen ook zelf strikt na te leven. Enkel zo maken van het lokaal dienstencentrum een veilige omgeving waar we elkaar opnieuw mogen ontmoeten.

 
Minder Mobielen Centrale

Gebruikers van het dienstencentrum die zich moeilijk kunnen verplaatsen en zich inschrijven voor een activiteit of maaltijd, kunnen gebruik maken van de ophaaldienst. De chauffeur en gebruikers dragen steeds een mondmasker in de wagen en houden 1,5 meter afstand van elkaar. De gebruiker neemt dus plaats rechts op de achterbank. 

 

LDC De Ploeg
Statiestraat 80

8810 Lichtervelde
051/ 70 84 76

ldcdeploeg@ocmwlichtervelde.be

Balie Sociaal Huis blijft open

De balie van het Sociaal Huis blijft toegankelijk voor bezoekers en voor mensen met vragen.

Maatregelen lokale overheid Lichtervelde

Op onderstaande link vind je alle maatregelen die gelden in Lichtervelde: https://www.lichtervelde.be/Corona-maatregelen-nieuws