Wat is een lokaal dienstencentrum?

Inhoud

Ontmoetingsplaats

Het lokaal dienstencentrum is een open huis en ontmoetingsplaats waar iedereen welkom is en waar sociale netwerken uitgebouwd worden.  Ook niet inwoners van de gemeente zijn welkom.

Je kan in De Ploeg terecht voor recreatie, ontspanning, ontmoeting en vorming. Daarnaast verlenen wij ook graag informatie en advies over onze dienstverlening.

Het lokaal dienstencentrum wil er mee zorg voor dragen dat men zo lang en aangenaam mogelijk in hun vertrouwde omgeving kan blijven wonen. 

Boven

Thuiszorg

Daarnaast wil het lokaal dienstencentrum een draaischijf zijn binnen de thuiszorg. De werking richt zich tot de lokale bewoners die een behoefte hebben aan hulp- en dienstverlening. We willen er mee zorg voor dragen dat mensen zo lang en zo aangenaam mogelijk thuis in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.

Boven

Activiteiten

Het lokaal dienstencentrum organiseert activiteiten die van informatieve, vormende en ontspannende aard zijn. Naast een zinvolle tijdsbesteding is dit een ideale manier om het sociaal netwerk op te bouwen en/of te onderhouden. De ontmoetingskansen zorgen voor ‘levenslang leren’ alsook voor de zelfontplooiing van de gebruiker.

Boven

Voor wie?

Iedereen is welkom in De Ploeg ongeacht leeftijd, interesses, godsdienstige overtuiging of sociale en financiële mogelijkheden. 

In het bijzonder wordt er aandacht geschonken aan kwetsbare groepen en senioren, al dan niet met een beginnende zorgvraag. 

Boven