fruit en groentenpakket

  • 28 mei 2020

Lokale groenten- en fruitpakketten voor kansengroepen.

In kader van de Corona-crisis werden extra middelen voorzien aan de OCMW’s, dit ter ondersteuning van de meest kwetsbaren.

Middelen voedselhulp

Begin april vernam het OCMW via een omzendbrief van de Federale Minister van Maatschappelijke Integratie, dat er ons een subsidie werd toegewezen om in te zetten voor voedselhulp voor de gebruikers van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Naar aanleiding van deze opportuniteit werkte de sociale dienst een voorstel uit waarbij we een voedselpakket toekennen aan alle mensen in begeleiding (budgetbeheer, leefloongerechtigden, Katrol,….).

In samenwerking met de lokale handelaars stelden we een pakket samen met groenten en fruit – rekening houdend met de samenstelling van het gezin (alleenstaanden, gezinnen met kinderen…). De pakketten betekenen voor de doelgroep enerzijds een budgettaire ondersteuning, anderzijds willen we ook de aandacht vestigen op het belang van gezonde voeding. Er zit ook een aantal tips bij rond het klaarmaken van de geleverde groenten.

De maatschappelijk werkers verdelen de voedselpakketten op 28/05/2020. Dit is tevens een  extra contactmoment met hun cliënten. Door de Corona-maatregelen kunnen zij namelijk enkel op afspraak bij de sociale dienst terecht. 

Middelen materiële, sociale, geneeskundige, sociaal-geneeskundige of psychologische hulpverlening

Naast de middelen voor voedselhulp werd door de Federale overheid ook extra middelen vrij gemaakt voor de algemene ondersteuning van de doelgroep. 

Omdat er momenteel  nog maar een beperkt aantal Corona gerelateerde hulpvragen zijn, willen we dit budget grotendeels vrijhouden voor eventueel toekomstige vragen. Alle vragen zullen individueel bekeken worden en besproken worden op het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst. Indien financiële hulpvragen uitblijven, of wanneer niet alle middelen worden opgebruikt voor financiële hulpverlening werken wij bijkomende projecten uit met de ons toegekende middelen ter ondersteuning van de doelgroep.

Meer informatie: 

Ann Gunst, Voorzitter Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst, schepen Zorg en Welzijn en Noord-Zuid beleid, 0471 57 58 34, ann.gunst@lichtervelde.be

Anouscka Wallaert, 051 70 84 75, anouscka.wallaert@ocmwlichtervelde.be

Olivier Van der Heyden, 051 70 84 77, olivier.vanderheyden@ocmwlichtervelde.be

Nele Sinnaeve, 051 70 84 82 of 0460 97 07 10, huisvanhetkind@lichtervelde.be  

Dienst Communicatie Gemeente Lichtervelde, 051 72 94 33, Communicatie@lichtervelde.be