Maatregelen nav Coronavirus

Het agentschap zorg en gezondheid legt de woonzorgcentra en de lokale dienstencentra extra maatregelen op ter preventie van het Corona-virus.

Woonzorgcentrum 't Hof

Update Covid-19 WZC ‘t Hof – aanpassing bezoekregeling vanaf dinsdag 8 september 2020

Beste bewoner,
Beste familie,

Vanaf dinsdag 8 september zetten wij een stap verder in de versoepeling van de bezoekregeling aan ons woonzorgcentrum.

U kan terug vrij op bezoek komen bij uw ouder / familielid op de kamer.

Bij deze doen wij nu nog meer beroep op uw verantwoordelijkheidsgevoel en vragen om de veiligheidsvoorwaarden tijdens het kamerbezoek strikt op te volgen

Deze versoepeling is enerzijds een gevolg van de richtlijnen die wij op 3 september van de Taskforce hebben ontvangen en anderzijds ook mogelijk doordat de coronadrempelwaarden in Lichtervelde en omgeving goed onder controle zijn, wat duidelijk blijkt uit de gegevens van Sciensano (zie www.sciensano.be/nl - meer uitleg over deze drempelwaarden en de daarmee samenhangende fases, vindt u in bijlage).

Samen met het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid en het Lokaal Bestuur volgen we de evolutie van de cijfers dagelijks op. Zolang de positieve trend blijft duren, kunnen we deze versoepeling aanhouden. Indien de situatie onverhoopt zou verslechteren, zullen we genoodzaakt zijn een stap terug te zetten wat de bezoekregeling betreft en deze opnieuw te organiseren in de bezoekruimten zoals het momenteel georganiseerd wordt. Wanneer iedereen zich aan de coronamaatregelen blijft houden, kunnen we samen het Corona-virus onder controle houden.

 1. Wanneer kan je op bezoek komen?

  1. U kan iedere dag op bezoek komen van 10.00u tot 11.00u en van 13.30u tot 19.00u.
 2. Verloop van het bezoek – veiligheidsvoorschriften:
  1. U mag maximum met 2 personen per bezoek bij de bewoner op de kamer. Dit om de nodige afstand te kunnen blijven bewaren.
   Het is dus aangewezen dat u onder elkaar afspreekt wie, wanneer op bezoek komt.
  2. U registreert zich bij het onthaal van het WZC en volgt de hieronder vermelde richtlijnen inzake veiligheid verder op.
   U vult uw gegevens in op een blaadje die je kan vinden op de tafel aan de ingang en deponeert dit in de registratie-bus.
  3. Wil bij uw bezoek ook een spuitbus met onstmettingsproduct en poetsdoek meedoen naar de kamer.
   Wij vragen u beleefd om bij het einde van uw bezoek de contactoppervlaktes te ontsmetten.
   Achteraf deponeert u de spuitbus en gebruikte poetsdoek in de hiervoor bedoelde bak aan de uitgang.
 3. Mag ik mij tijdens het bezoek met de bewoner buiten begeven?
  1. Een bezoeker mag zich naar aanleiding van het bezoek buiten het WZC begeven met de bewoner. Dit verloopt volgens dezelfde principes en timing.

   Alle bezoekers dienen ook buiten een mondmasker te dragen.
   Een wandeling buiten is altijd veiliger dan lang op de kamer te blijven.

   Wanneer je tijdens de wandeling ergens gaat neerzitten en afstand van 1,5 m garandeert, mag het masker afgenomen worden voor een praatje.

   De cafetaria gaat op dit ogenblik nog niet open.  De terras aan de cafetaria (op het binnenplein) is wel toegankelijk, opnieuw mits respecteren van de social distancing
 4. Tot slot:

Op 1 september zijn de scholen terug opgestart. Wij vinden het veiliger als kinderen en jongeren die terug naar school gaan eventjes niet op bezoek komen.

Heeft u nog vragen na het lezen van deze brief?
Aarzel dan niet om contact op te nemen met Annick Van Iseghem op het telefoonnummer 051 70 84 78.

 

In de bijlage bij deze brief vindt u de praktische richtlijnen en afspraken. Lees deze informatie grondig door en wil er rekening mee houden bij uw bezoek.

 

We hopen op een vlotte samenwerking om een zo veilig mogelijke bezoekregeling tot stand te brengen

 

Geniet van uw bezoek!
 

Met de meeste hoogachting,

De directie,

 

 

RICHTLIJNEN WZC-BEZOEK VANAF 07/09/2020

 

 • Breng een eigen chirurgisch mondmasker mee als u op bezoek komt. 
  Doe dit aan voor u het gebouw binnenkomt. U gebruikt enkel de hoofdingang.
 • Doe uw masker pas uit nadat u terug buiten bent.
 • Ontsmet uw handen met de voorziene alcoholgel bij het binnenkomen en bij uw vertrek.
 • Bewaar ten allen tijde afstand tot andere familieleden, bewoners en medewerkers.
 • U komt enkel op de kamer van de bewoner die u bezoekt.
 • Vermijd gebruik van de lift als iemand anders al in de lift staat. Gebruik de lift per bubbel.
 • Ontsmet na uw bezoek de contactoppervlakten op de kamer.
   
 • We vragen nadrukkelijk NIET op bezoek te komen indien u klachten van COVID19 (zie hieronder) heeft gehad in de 14 dagen die voorafgaan aan het bezoek.
  Een bezoeker die op COVID19-positief werd getest, kan 14 dagen niet op bezoek komen, ook als er geen symptomen zijn.
  Als u nauw contact hebt gehad met iemand die COVID19-positief werd getest, dan moet u uw bezoek 14 dagen uitstellen.

  U verklaart hierbij ook niet op reis te zijn geweest naar een regio met code oranje en rood gedurende de laatste 14 dagen.

   

Over welke klachten bij besmetting kan het gaan?

minstens één van de volgende hoofdklachten
 

hoest
kortademigheid
pijn in de borstkas
plots
verlies van smaakzin of reukzin zonder duidelijke oorzaak

 

OF

minstens twee van de volgende klachten:

koorts; spierpijn; vermoeidheid; neusloop of verstopte neus, keelpijn; hoofdpijn; gebrek aan eetlust, waterige diarree zonder duidelijke oorzaak; plotse verwardheid; plotse val zonder duidelijke oorzaak

OF

verergering van bekende luchtwegklachten, een bekende longziekte, astma of een ander hoestprobleem
 

HOE VOLGEN WIJ DE SITUATIE OP?

Om de evolutie van het coronavirus lokaal te monitoren, hanteren wij drie waarschuwingsdrempels:

1. in de laatste zeven dagen is het aantal nieuwe bevestigde besmettingen in de gemeente gelijk aan, of hoger dan, 50 per 100.000 inwoners;

2. de trend moet ten minste vijf dagen op rij aanhouden;

3. er is sprake van een stijgend aantal nieuwe gevallen gedurende vier van de zeven voorbije dagen.

Via https://datastudio.google.com/embed/u/0/reporting/c14a5cfc-cab7-4812-848c-0369173148ab/page/giyUB kan u de evolutie van die drempelwaarden opvolgen. 

Op het moment dat er twee van de drie drempels overschreden zijn schakelen wij over van fase 1 (de huidige situatie waarin kamerbezoek toegestaan is) naar fase 2, waar de bezoekregeling verstrengd dient te worden en er terug bezoek mogelijk is in de bezoekruimten. Verdere verstrengingen kunnen noodzakelijk zijn in fase 3, waarbij er effectief een uitbraak is vastgesteld in het woonzorgcentrum of indien er meer dan 100 bevestigde besmettingen/100.000 inwoners zijn in Lichtervelde. In deze situatie wordt het bezoek tijdelijk opgeschort.
Versoepeling kan dus ook terug indien wij 5 dagen naeen met minder dan 20 bevestigde besmettingen/100.000 inwoners zitten.

 

Lokaal Dienstencentrum De Ploeg

Tijdelijke sluiting Lokaal Dienstencentrum De Ploeg 

Om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, vraagt het Agentschap Zorg en Gezondheid om de lokale dienstencentra tijdelijk te sluiten. 

Omdat de veiligheid en gezondheid van onze klanten en medewerkers voor ons topprioriteit is, volgen wij dan ook deze richtlijn vanuit het agentschap. De genomen maatregelen zijn preventief. Tot op vandaag werd nog geen coronabesmetting vastgesteld bij onze medewerkers of klanten.

Dit houdt in dat alle cursussen, (club)activiteiten, maaltijden, activiteiten, cafetaria, … tijdens deze periode geannuleerd worden.

Neem je normaal een maaltijd in het Sociaal restaurant, dan kan je een maaltijd aan huis bestellen via de diensten voor thuisbezorgde maaltijden : Huys 54 (0472/63 61 00), Motena (051/24 60 50)en Munchenhof (057/48 83 13).

De andere thuiszorgdiensten (poetsdienst, klusjesdient, MMC, boodschappendienst) gaan wel nog door mits de nodige voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen.

Bij vragen, aarzel niet om ons telefonisch of via mail te contacteren.

Wij blijven tijdens deze periode bereikbaar.

Tel : 051/70 84 70 of els.denolf@ocmwlichtervelde.be

Alvast bedankt voor jullie begrip!

Balie Sociaal Huis blijft open

De balie van het Sociaal Huis blijft toegankelijk voor bezoekers en voor mensen met vragen.

Maatregelen lokale overheid Lichtervelde

Op onderstaande link vind je alle maatregelen die gelden in Lichtervelde: https://www.lichtervelde.be/Corona-maatregelen-nieuws