Lichtervelde is gezonde gemeente

  • 1 april 2019

Lichtervelde=gezonde gemeente.

Op 1 april kleurde de regio Midden West Vlaanderen gezond. Samen met 26 andere lokale besturen ondertekende Lichtervelde het charter Gezonde Gemeente.

Hierdoor engageren we ons, in Lichtervelde, om ook in de volgende legislatuur werk te maken van een samenhangend gezondheidsbeleid. We maken het statement om iedereen, en de meest kwetsbaren in het bijzonder, maximale kansen te bieden op een goede gezondheid en te stimuleren om gezond te leven in een gezonde gemeente.